Tăng cường giải nhiệt áo nước xy lanh bằng cách xẻ rãnh (Th.S. Huỳnh Tấn Ðạt - Th.S. Trần Quốc Tuấn - Khoa Co Khí Ðộng Lực)

Xao xuyến ngày tựu trường (GV. Trần Thị Ái Hương – Khoa Ngoại ngữ)

Luận Vè Hai Chữ “CƯỚP ÐUỜNG” (Tản văn – Hồ Thủy – KHCB)

Hoài cổ giữa thời đại 4.0 (Tùy bút - Hồ Thủy – KHCB)

Tháng 6 Về… (Ths. Nguyễn Thị Phương Dung – Khoa Kế toàn TCNH)

Tổng hợp nano bạc từ dịch chiết lá trầu không để ứng dụng xử lý kháng khuẩn cho Vật liệu làm lót giày (Ths. Vũ Tiến Hiếu – Khoa CN Da Giày)

Vai Trò Của Giáo Viên Trong Nền Công Nghiệp 4.0 (Ths. Nguyễn Thị Mai Vinh – Khoa Quản trị Kinh doanh)

Một số thủ thuật sửa lỗi ngôn ngữ cho sinh viên không chuyên trong các giờ học tiếng anh tại Trường Cao Ðẳng Công Thương Tp.HCM (Giảng viên: Phuong Thị Hệ - Khoa Ngoại ngữ)

Sinh Viên Với Việc Làm Thêm, Thực Trạng Và Giải Pháp (ThS. Hồ Phước Lộc – TT Hỗ trợ SV và Quan hệ DN)